Rapport i høring: Begrebsafklaring målrettet recipientudledninger – foreløbig kladde med mulighed for at give feedback 2021

SVKs faglige udvalg har, i forbindelse med arbejdet med opdatering af dimensioneringspraksis, nedsat en arbejdsgruppe til at se på problemstillinger i relation til recipientudledninger og vandkvalitetskrav. I regi heraf er det blevet tydeligt, at der er et behov for at få ryddet op i begrebsforvirringen og give et samlet overblik over relevant terminologi i det krydsfelt af fagsprog, som omgærder alt arbejde relateret til udledninger af afløbsvand til overfladevandsrecipienter. For at opfylde dette behov, har arbejdsgruppen udarbejdet en begrebsafklaring med støtte fra SFT Fonden. Formålet med rapporten er at lave en samlet begrebsoversigt, som kan anvendes i projektarbejder med mange interessenter eller evt. vedlægges som en del af kommunernes planarbejde. Samtidig vil rapporten fungere som en sproglig nøgle til Spildevandskomitéens øvrige udgivelser.

Rapporten er endnu ikke færdigbehandlet af Spildevandskomitéens plenarforsamling, og fremstår derfor som en kladde, men det er besluttet at offentliggøre den allerede nu med opfordring om at give tilbagemeldinger på indholdet. Der er ikke for nuværende ressourcer fra arbejdsgruppens side til at udvide begrebsafklaringen yderligere, men bidrag i form af forslag til nye, hele opslag eller rettelser og kommentarer til eksisterende indhold er meget velkomment, og kan fremsendes til [email protected]

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.