Foto af et regnvandsbassin nær kirken i Dalby.

Regnmålerstyregruppen varetager driften og udviklingen af det landsdækkende regnmålersystem, som påbegyndtes i 1979.

Regnmålerstyregruppen er et udvalg under Spildevandskomitéen. Gruppen har ansvar for driften og udviklingen af regnmålersystemet i Danmark.

Regnmålersystemet har siden starten af 1979 vokset sig større og større, og der kommer fortsat nye målere til – ikke mindst foranlediget af SVK skrift 27 samt brugen af radar, som kræver en kalibrering op mod punktmålinger i form af regnmålere.

De enkelte regnmålere i systemet ejes af de der betaler for opstillingen af den pågældende måler. Det kan være kommuner, forsyninger, rådgivere, mm. Ved at være en del af Spildevandskomitéens regnmålersystem får man dels en professionel og sikker håndtering og kvalitetssikring af de opsamlede regndata, dels bidrager man til det nationale regnmålersystem. Data bruges i forskellige forskningsmæssige sammenhæng og indgår f.eks. som en del af grundlaget for SVK-skrifterne 26 og 28.

Til varetagelse af såvel den tekniske drift af regnmålerne, kvalitetskontrol af data som datahåndteringen, er der indgået aftale med DMI, som også driver hjemmesiden, hvorfra data fra Spildevandskommitéens Regnmålersystem kan hentes. Via DMI’s hjemmeside kan udtrækkes kvalitetskontrollerede historiske regnhændelser fra regnmålersystemets stationer. Udtræk kan defineres så der kan trækkes historiske data i vilkårlig tidsperioder fra samtlige SVK-stationer.

For at få adgang til hjemmesiden skal man enten være bruger, dvs. man ejer én eller flere regnmålere, eller abonnent, hvilket betyder at man betaler et årligt beløb for adgang til alle data fra alle regnmålere opkoblet på SVK’s system.

Der afholdes møder i Spildevandskomitéens Styregruppe for Regnmålersystemet 3 gange om året. Referater fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til DMI.

Sammensætning af styregruppen for regnmålersystemet:

Styregruppen for regnmålsystemet 2020 (pdf)

Kommissorium:

Kommissorium pr. nov. 2017 (pdf)

Pressemeddelelse:

Pressemeddelelse 24.3.2023 (pdf)