Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Dette skrift fra Spildevandskomiteen er en rekommandation af, hvorledes afløbssystemer
skal fungere under regn. Der lægges op til, at der kan opnås en ny fælles dansk praksis for, hvorledes afløbssystemer skal fungere under regn. Forslaget er bygget op over grundlæggende begreber, der er kendte. Forslaget er således en naturlig fortsættelse af den afløbstekniske udvikling. De opstillede principper handler om overholdelse af kriterier, der er sat op med gentagelsesperioden for en given skadevoldende hændelse som det centrale. Forslaget er opstillet ud fra moderne principper med respekt for den tekniske udvikling, og med en forudsætning om adgang og kendskab til moderne elektroniske hjælpemidler.

Der lægges i de rekommanderede funktionskrav op til, at den virkelige opstuvningshændelse er afgørende, og ikke en beregningsmæssigt begrundet hændelse. Beregningerne betragtes følgelig udelukkende som et hjælpemiddel til opnåelse af et tilfredsstillende resultat, der skal stå sin prøve i praksis.

På denne baggrund rekommanderes følgende:
En ny fælles praksis bygges op af 3 elementer:

  • Formulering af funktionskrav
  • Anbefaling af beregninger som benyttes ved nydimensionering og analyse af systemer.
  • Brug af sikkerhedstillæg på såvel beregninger som på fremtidsscenarier, herunder konsekvenser af klimaforandringer og byfortætning.
Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.