Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Der er i 2005 udført en bearbejdning af regndata efter samme principper som de, der ligger til grund for Spildevandskomiteens Skrift nr. 26 “Regional variation af ekstremregn i Danmark”. Resultatet af denne bearbejdning samt fremkomsten af Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 “Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” har medført et behov for at udgive et nyt skrift med tilhørende rekommendation. Nedenfor er angivet anbefalinger for, hvorledes regndata bør anvendes i forbindelse med dimensionering og analyse af afløbssystemer. I forbindelse med rekommendationen fra Skrift nr. 27 er der opstillet en samlet ramme for anvendelse af sikkerhedstillæg i forbindelse med afløbstekniske beregninger. Rekommendationen er baseret på den antagelse, at regndata er repræsentative og uden sikkerhedstillæg. Dette princip er videreført i nærværende skrift og rekommendation.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.