Spildevandskomiteen har udgivet en række rapporter omhandlende afløbs- og spildevandstekniske problemstillinger.

Rapport i høring: Begrebsafklaring målrettet recipientudledninger – foreløbig kladde med mulighed for at give feedback 2021

 • Begrebsafklaring – kladde 2021

  SVKs faglige udvalg har, i forbindelse med arbejdet med opdatering af dimensioneringspraksis, nedsat en arbejdsgruppe til at se på problemstillinger i relation til recipientudledninger og vandkvalitetskrav. I regi heraf er det blevet tydeligt, at der er et behov for at få ryddet op i begrebsforvirringen og give et samlet overblik over relevant terminologi i det krydsfelt af fagsprog, som omgærder alt arbejde relateret til udledninger af afløbsvand til overfladevandsrecipienter. Rapporten er endnu ikke færdigbehandlet af Spildevandskomitéens plenarforsamling, og fremstår derfor som en kladde, men det er besluttet at offentliggøre den allerede nu med opfordring om at give tilbagemeldinger på indholdet.

  Læs mere


Rapporter fra 2006

Rapporter fra 2002

Rapporter fra 1998


Udvalgte udgivelser fra Spildevandskomiteen

 • Skrift 31: Serviceniveau for vand på terræn (2017)
 • Skrift 30: Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter (August 2014)
  Program til skrift 30: DTU Rain Analyst ver. 1.0.2
  Bilag til skrift 30 – Regional regnrække (opdateret januar 2017)
 • Sammenligning af klimafaktorer udarbejdet af Spildevandskomiteen og Klimaatlas og anbefaling af praksis for dimensionering og analyse af afløbssystemer (2021) – notat
 • Skrift 31: Serviceniveau for vand på terræn (2017)
 • Skrift 30: Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter (August 2014)
  Program til skrift 30: DTU Rain Analyst ver. 1.0.2
  Bilag til skrift 30 – Regional regnrække (opdateret januar 2017)
 • LAR-dimensionering
  Opdateret LAR-dimensionering (2015) – notat
  Opdateret LAR-dimensionering (2015) – regneark
  LAR Dimensionering (December 2011)
  LAR Dimensionering – regneark (December 2011)
 • Regional CDS, Version 3.2 – regneark (August 2012)
 • Skrift 29 – Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer (August 2008) (3,5 MB)
 • Skrift 28 – Regional Variation af ekstremregn i Danmark – ny bearbejdning (1979-2005) (Oktober 2006)
 • Skrift 27 – Funktionspraksis for afløbssystemer under regn (Oktober 2005)