og anbefaling af praksis for dimensionering og analyse af afløbssystemer (Notat 2021)

Resumé

Dette fælles notat fra Spildevandskomiteen (SVK) og DMI sammenligner og forklarer forskellene på de klimafaktorer for ekstremnedbør, der findes i SVKs Skrift 30 og DMIs Klimaatlas.

Samlet set, anbefales det fortsat at benytte de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter i forbindelse med dimensionering af afløbssystemer. Sammenligningen af klimafaktorerne viser, at SVKs nuværende anbefalinger i rimelig grad repræsenterer de nye udledningsscenarier fra Klimaatlas.

På lokal skala kan der være mindre forskelle mellem Klimaatlas og SVKs Skrift 30; klimafaktorerne i SVKs anbefalinger er landsdækkende tal baseret på en samlet ekspertvurdering på tværs af udledningsscenarier og modelusikkerheder. Landsdækkende tal anbefales også for lokale projekter.

DMI og Spildevandskomiteen vil løbende sikre at det bedst mulige videnskabelige grundlag for klimatilpasning indarbejdes i praksis, og resultaterne fra Klimaatlas vil blive inddraget i en kommende opdatering af klimatilpasningsscenarierne fra Spildevandskomiteen. 

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.