Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter

Parallelt med at de dimensionsgivende regnintensiteter har været stigende gennem de seneste årtier, er der sket en øget forskningsindsats om dels ekstremregnens variation over tid og sted og dels klimaændringernes potentielle effekt på ekstremregnen samt de dertil knyttede usikkerheder.

På basis af observeret nedbør helt tilbage til 1874 har vi fået en god viden om den naturlige variation af de dimensionsgivende intensiteter. Selv om denne viden stadig er svær at anvende fremadrettet, kan den bruges til at sætte den seneste stigning af de dimensionsgivende intensiteter ind i et større perspektiv.


Opdatering af regnearket til Skrift 30 (oktober 2016):

  • Ida Bülow Gregersen, Rambøll (Hannemanns Allé 53, 2300 København S)
  • Søren Højmark Rasmussen, EnviDan (Fuglebækvej 1a, 2770 Kastrup)
  • Henrik Madsen, DHI (Agern Allé 5, 2970 Hørsholm)
  • Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø (Bygning 115, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby)

Skrift 30 blev udgivet af Spildevandskomiteen i 2014. Skriftet indeholder anbefalinger omkring dimensionsgivende regnintensiteter og klimafaktorer. Selve skriftet blev traditionen tro ledsaget af et hjælpeværktøj (regneark regionalregnraekke version 4.0). Dette værktøj kan beregne regnrækken for en given lokalitet og gentagelsesperiode.
Baseret på denne regnrække beregnes herefter intensiteter for den tilsvarende CDS regn samt bassinvoluminer. Spildevandskomiteen udgiver nu et nyt regneark med flere forbedringer. Metoderne er uændrede og der udgives derfor kun et regneark, men ikke et nyt skrift.

OBS: Ny version af Regnrække-værtøjet (version 2023) i forbindelse med Skrift 32 kan downloades under Skrift 32.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.