Ny regional model for ekstremregn

Der er i perioden 2020 – 2023 udført en bearbejdning af regndata fra Spildevandskomiteens regnmålersystem baseret på de samme principper for regionalisering, som er anvendt siden Skrift nr. 26 ”Regional variation af ekstremregn i Danmark”. Formålet er, som hidtil, at skabe det bedst mulige bud på dimensionsgivende regnintensiteter i ”nutidens klima” og at beskrive de stikprøve- og modelusikkerheder, der er uundgåelige i tilknytning til at udarbejde en regional model.

Den nye regionale model for ekstremregn benyttes til dimensionering og analyse af simple afløbssystemer og bassiner under regn og erstatter dermed modellen fra Skrift nr. 30. Der er udviklet et regneark til at beregne de konkrete intensiteter og volumener på baggrund af regnrækker.

Den nye regionale model angiver det gennemsnitlige klima for perioden 1979 – 2019. Der er i denne periode dels en cyklisk variation og dels en generel stigning i forekomsten af ekstremregn. Der er i skriftet angivet et forslag til, hvordan man kan udregne klimafaktorer for forskellige fremskrivningshorisonter og gentagelsesperioder.

Der er endvidere udviklet et hjælpeværktøj, SVKs Regnserieværktøj, til at beregne, hvor store afvigelser der er mellem en given regnserie og den nye regionale model for typiske varigheder og gentagelsesperioder. Afvigelserne er beregnet ved hjælp af samme principper, som er angivet i tidligere skrifter og anvendes på samme måde som anbefalet i Skrift 30.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.