Beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer

I forbindelse med et større arbejde med at gennemgå dimensioneringspraksis for afløbsbranchen, har en arbejdsgruppe under Spildevandskomiteens Regnudvalg gennemført et arbejde med at gennemgå eksisterende praksis vedrørende beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer, herunder at foreslå mulige fremadrettede forbedringer og præciseringer.

Projektet består af:

Del 1: Begrebsafklaring og problembeskrivelse

Del 2: Metoder og forudsætninger

Del 3: Eksempler inklusive 4 regneark

Helt overordnet laves der ikke om på Spildevandskomitéens anbefalinger i Skrift 27. Usikkerheder skal vurderes, så der kan opnås et passende sikkerhedsniveau. Formålet med delrapporterne er, at de skal hjælpe branchen til at følge anbefalingerne ved at stille anvisninger og eksempler til rådighed.

Det er arbejdsgruppens forhåbning, at der ved eksemplernes brug fremkommer en større pulje af erfaringer for hvordan sikkerhedsfaktorer beregnes og anvendes, og at der med anvendelse af metoderne kommer en transparent og velovervejet praksis for håndtering af regn- og spildevand i byer.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.