1998

Spildevandskomitéen under Ingeniørforeningen i Danmark nedsatte på sit plenarmøde den 19. marts 1996 et udvalg til at behandle spørgsmålet om kriterier for dimensionering af overløbsbygværker og bassiner i afløbssystemer i forbindelse med vandløb med særligt henblik på konsekvenserne for vandløbenes fysiske vandkvalitet, herunder bl.a. sedimentation og resuspension af partikulære stoffer.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.