Furesøundersøgelser 1950-54. Studier og undersøgelser over Furesøs Kulturpåvirkning

Den af Dansk Ingeniørforening i 1944 nedsatte Spildevandskomite besluttede i 1949 at lade foretage en omfattende fysisk, kemisk, hydrologisk og biologisk undersøgelse af Furesøens eutrofiering. Senere udvidedes opgaven med en undersøgelse af fosfatbalancen mellem bund og vand.

Komiteen fik til gennemførelse af disse arbejder økonomisk støtte fra Det teknisk-videnskabelige Forskningsråd (22.700 kr) og Tuborgfondet (2.500 kr.). Desuden fik komiteen støtte og hjælp på forskellig vis fra Statens almindelige Videnskabsfond, Det danske Hedeselskab, Københavns Universitets fersvandsbiologiske Laboratorium, Zoofysiologisk Laboratoriums Isotopafdeling, Lyngby-Tårbæk Kommune, Søllerød Kommune, Birkerød Kommune, Farum Kommune samt af udvalgsmedlemmerne og forskellige medarbejdere.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.