Sorø-søerne, Lyngby Sø og Bagsværd Sø, limnologiske studier over fem kulturpåvirkede, sjællandske søer

I spildevandskomiteens plenarmøde den 15. marts 1956 vedtoges det efter indstilling fra undersøgelsesudvalget at iværksætte en biologisk undersøgelse af Sorø-søerne (Sorø Sø, Pedersborg Sø og Tuel Sø), Bagsværd Sø og Lyngby Sø, som alle var forurenede ved tilledning af spildevand.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.