Standardiserede data for afløbssystemer (ajourføring af skrift nr. 19)

Skrift nr. 24 fra DIF’s Spildevandskomité er en ajourføring af Skrift nr. 19, der siden udgivelsen i 1983 har udgjort en betydningsfuld standard for beskrivelsen af inddata til urbane afløbsmodeller. Standarden har ikke alene haft væsentlig betydning for udviklingen herhjemme, men har også vundet indpas i en række andre lande, hvor danske EDB-programmer baseret på Skrift nr. 19 har fået fodfæste.

Udviklingen i brugen af EDB indenfor afløbsteknik har være stor siden udgivelsen af Skrift. nr. 19. Dette gælder både indenfor beregningsmodellerne som indenfor systemer til registrering af data. Det er derfor fundet nødvendigt at bringe standarden på højde med udviklingen.

Vurderingen af nødvendige ændringer er foretaget af en arbejdsgruppe nedsat af Spildevandskomiteens udvalg vedrørende regnafledning fra byer. Miljøstyrelsen har via Komiteen for Vandmiljøteknologi økonomisk støttet ajourføringen af skriftet

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.