Biologisk undersøgelse af Sjælsø, Usserød Å og Nivå samt Farum Sø 1952

Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte udvalg undersøgelsesudvalget har i 1952 ladet foretage en biologisk undersøgelse af Sjælsø, Usserød Å og Nivå samt Farum sø. Udvalget har derefter afgivet nærværende betænkning.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.