Forsøg med anaerob behandling af spildevand på København kommunes renseanlæg ved Damhusåen

Det af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité i 1944 nedsatte forsøgsudvalg har i 1950-53 ladet foretage en række forsøg med anaerob behandling af spildevand i et forsøgsanlæg på Københavns kommunes rensningsanlæg ved Damhusåen, bygget efter forslag af civilingeniør C.H. Pape.

Du skal være logget ind for at kunne downloade SVKs skrifter og rapporter.
Du kan oprette dig som bruger her på siden.
Hvis er bruger modtager du en email-notifikation, når rapporter eller skrifter bliver opdateret, eller nye udkommer.