Skrift nr. 32

Ny regional model for ekstremregn

Der er i perioden 2020 – 2023 udført en bearbejdning af regndata fra Spildevandskomiteens regnmålersystem baseret på de samme principper for regionalisering, som er anvendt siden Skrift nr. 26 ”Regional variation af ekstremregn i Danmark”. Formålet er, som hidtil, at skabe det bedst mulige bud på dimensionsgivende regnintensiteter i ”nutidens klima” og at beskrive de […]

Bassindimensionering med SVKs Regionale Regnrækkeværktøj

Dette notat ser på bassindimensionering med afsæt i Spildevandskomiteens (SVKs) regionale Regnrækkeværktøj og med fokus på begrænsningerne i anvendelsen af værktøjet. Formålet er at give brugerne af SVKs regionale Regnrækkeværktøj en bedre forståelse af teorien, der ligger bag værktøjets resultater, samt en viden om værktøjets begrænsninger, så man er i stand til at vurdere, hvornår […]

Usikkerhedsprojekt

Beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer

I forbindelse med et større arbejde med at gennemgå dimensioneringspraksis for afløbsbranchen, har en arbejdsgruppe under Spildevandskomiteens Regnudvalg gennemført et arbejde med at gennemgå eksisterende praksis vedrørende beregning af usikkerheder på dimensionering og analyse af afløbssystemer, herunder at foreslå mulige fremadrettede forbedringer og præciseringer. Projektet består af: Del 1: Begrebsafklaring og problembeskrivelse Del 2: Metoder […]